Teknologiutdanning i Haugesund?Få jobb mens du studerer!

Bedriftene har deltidsjobber innen disse studiene på HVL

Høgskulen på Vestlandet vil sammen med Haugesund Sparebank og teknologiselskapet Appex gjøre det enklere for studenter i Haugesund å få jobb mens dere studerer. Vi har fått med oss mange spennende bedrifter som vil tilby lønnet arbeid for dere som tar teknologiutdanning i Haugesund.

Søknadsperioden er mellom 1. og 30. september 2024

Samarbeidspartnere