Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Utnevnt behandlingsansvarlig hos Studentjobb-Haugesund er Høgskulen Vestlandet og Appex.

Formål

Personopplysningene som innhentes via webskjema sendes videre til den aktuelle bedrift hvor søkeren har søkt om deltidsstilling. I tillegg kan det sendes invitasjoner til ulike arrangement, kompetansehevende tiltak som kurs eller konferanser eller spørreundersøkelser.

Rettslig grunnlag

Behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag, og vil typisk være basert på lovpålagt plikt, avtale, berettiget interesse eller samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles?

Følgende personopplysninger samles inn: Fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer og fødselsåret til søkeren. Utover dette ber man om opplysninger om fagretning og en kort beskrivelse av seg selv. All innmelding er frivillig. Navn eller annen personlig informasjon vil ikke publiseres via offentlige lister noe sted.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysninger hentes fra søknadsskjema og «cookies»: Informasjonskapsler eller «cookies» er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene kan eksempelvis inneholde informasjon om innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du logger på med, hvilke sider på nettstedet du besøker eller hvordan du navigerer mellom de ulike sidene på nettstedet. Les mer på http://www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies

Studentjobb Haugesund benytter seg ikke av cookies.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene

Alle opplysninger oppgis frivillig ved innsending av søknadsskjema. Vårt mailutsendelsesprogram har også en egen knapp for til- og avmelding for å motta informasjon og invitasjoner til eventuelle arrangement, kurs eller konferanser. I dette tilfellet er det kun e-postadresse som brukes.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Studentjobb-Haugesund deler ingen kontaktinformasjon med tredjeparter utover til de bedriftene som brukeren har søkt deltidsjobb hos.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysningene som sendes inn via søknadsskjema lagres hos Appex hos aktuelle underleverandører. Personopplysningene lagres så lenge det er behov for det.

Appex har signert databehandleravtale med aktuelle underleverandører.

Hvilke rettigheter har den registrerte?

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Studentjobb-Haugesund har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i Studentjobb-Haugesund sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Studentjobb-Haugesund ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvordan sikres opplysningene?

Alle digitale personopplysninger sikres bak innlogging med brukernavn og passord.

Kontaktinformasjon

Sindre René Frydstad ved Høgskulen Vestlandet

E-post: sindre.rene.frydstad@hvl.no

Samarbeidspartnere