Om Studentjobb

Studentjobb er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Haugesund Sparebank og teknologiselskapet Appex.

Hvis du velger å studere teknologi i Haugesund, kan du få relevant jobb mens du studerer.

Vi har fått med oss mange spennende bedrifter som vil tilby lønnet arbeid for dere som tar teknologiutdanning i Haugesund.

Slik fungerer det

  1. Søk studieplass på Informasjonsteknologi, Elektroingeniør, Maskiningeniør eller Branningeniør.
  2. Når du har takket ja til studieplassen, kan du melde interesse for de jobbene som interesserer deg gjennom denne siden.
  3. Du blir kontaktet av en eller flere bedrifter for en prat.

De fleste stillingene er på 25-50 prosent, slik at du kan kombinere jobb og utdanning. Lønn, arbeidstid og oppgaver avtaler du og arbeidsgiver direkte. Studentjobb gjør at du kan bygge CV-en fra første dag. Studentjobbene følger studieåret, og er tilrettelagt med tanke på eksamen og obligatorisk undervisning. Målet vårt er at alle teknologistudenter i Haugesund, som ønsker det, skal få tilbud om studentjobb.

Samarbeidspartnere