Illustrasjonsbilde CGI

CGI

CGI Haugesund utvikler løsninger innen kundebehandling, fakturering, Smart Grid og håndtering av de nye kraftmarkedene, med en rekke ledende energiselskaper som våre kunder.


I Norge er CGI førstevalget som løsningsleverandør og systemintegrator for mange ledende energiselskaper. Utility har sitt hovedkontor i Haugesund, hvor over 80 engasjerte medarbeidere fokuserer på innovasjon og effektivitetsforbedringer, gode brukeropplevelser og verdiskapning for våre kunder.

IS Suite er en totalløsning for behandling av kundeinformasjon for den norske energibransjen. IS Suite omfatter hele verdikjeden for måling, avregning, fakturering, innkreving, meldingsutveksling, el-tilsyn, selvbetjening og utvikler løpende nye løsninger for fremtidens energimarked. Vi har også løsninger i produksjon i Finland og Danmark, og har ambisjoner om videre vekst internasjonalt. Vi jobber i team, i tett samarbeid med kollegaer i Norge og våre utviklingsteam i India og Estland. Vi benytter moderne utviklingsverktøy og rammeverk, og vår skyplatform Techyon er etablert i Google Cloud.

CGI har definert 3 strategiske prioriteter for vårt samfunnsansvar: People, Communities og Climate. Årlig er vi med å arragerer GirlTechFest på Haugesund Folkebibliotek, hvor vi benytter oppgaver fra STEM@CGI. Vi har også et samarbeid med skolene i Haugesund for å ruste lærerne bedre til å undervise i teknologi. Lokalt har vi ett tett samarbeid med Kirkens Bymisjon og bidrar sammen med dem i nærmiljøet på Haugalandet. Når det gjelder miljø og klima, var vi tidlig ute som klimanøytrale og jobber kontinuerlig for å begrense våre utslipp.

Og sist, men ikke minst: Vi har det moro sammen på jobb!

Her er en del av gjengen:

Vi jobber mye i grupper og samarbeider, både fysisk og over video.

Hvert år arrangerer vi Girl Tech Fest på Haugesund Folkebibliotek sammen med Bouvet og Uni Micro.

Slik ser noen av systemene våre ut:

Send din søknad til CGI

Alle felter er påkrevd

Du må ha takket ja til studieplass før du kan søke

Maks 180 tegn

Dine data blir lagret av Studentjobb Haugesund og CGI i henhold til personvernerklæringen


Alle bedrifter

Samarbeidspartnere