Illustrasjonsbilde Geminor

Geminor

Geminor er et ledende internasjonalt gjenvinningsselskap som bidrar til å øke effektiviseringen av material- og energigjenvinning i Europa.


Geminor er et norsk selskap med hovedkontor på Karmøy og kontorer både i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia. Totalt sysselsetter selskapet rundt 100 fagpersoner og -eksperter, og omsetter årlig for rundt 1,5 milliarder kroner. Vår forretningsmodell består i å bidra til gjenvinning av plast, papp, papir, trevirke, og annet materiale som enten kan materialgjenvinnes eller benyttes som brensel i energigjenvinning. Vi jobber også målrettet innen kjemisk gjenvinning av plast, og bidrar dermed til utviklingen av sirkulærøkonomien Europa.

Geminor har et høyt fokus på bærekraft. Vi jobber kontinuerlig med å finne den aller beste og mest effektive bruken av avfallet vi håndterer. Det betyr at vi både behandler og eksporterer avfall til markeder der dette kan benyttes på den mest bærekraftige måten. Dermed bidrar vi til å redusere avfallet som graves ned eller brennes rundt om i Europa.

Med stort fokus på teknologi er Geminor en pådriver i digitaliseringen av avfalls- og gjenvinningsbransjen. Vår egenutviklede forretningsløsning Gemisoft er selve navet i forretningen: Den gir oss og våre kunder full kontroll på avfallet vi behandler, lagrer eller transporterer på tvers av grensene. Dette er en webløsning bygget på blant annet Net 7 og Nuxt 3 – et verktøy som gjør oss rigget for framtiden.

Med over 700 samarbeidspartnere og kunder rundt omkring i Europa er vi helt avhengige av å effektivisere driften igjennom utstrakt bruk av integrasjoner og tilgjengeliggjøring av sanntidsdata. Derfor er fokuset på smart bruk av ny teknologi helt sentralt i alt vi gjør.

Med mange spennende prosjekter på gang har vi faglige utfordringer for deg som er genuint interessert i både softwareutvikling, integrasjonsarbeid, dataanalyse og maskinlæring.

Send din søknad til Geminor

Søknadsperioden er mellom 1. og 30. september 2024. Alle felter er påkrevd

Du må ha takket ja til studieplass før du kan søke

Maks 180 tegn

Dine data blir lagret av Studentjobb Haugesund og Geminor i henhold til personvernerklæringen


Alle bedrifter

Samarbeidspartnere